Известно е, че българската памет, език и изкуство са съхранили устоите на нашия етнос във времето, благодарение на най-стародавните ни традиции – ктиторството и дарителството.  Дарителството заема значимо и неотменно място в историята на Народно читалище „Св. иван Рилски-1922”.

Във фонда на библиотеката са включени голям брой книги дарени от частни и колективни дарители –  организации институции и дружества.

Библиотеката изказва своята благодарност и признателност на всички дарители спомогнали за обогатяването на библиотечните колекции.

Читалищната  библиотека приема дарения, които са в съответствие с нейните функции, цели и задачи, допълват колекциите по вид на изданията, тематична насоченост и отговарят на интересите и потребностите на читателите .

Библиотеката разчита на дарителите да подпомогнат развитието на библиотечния фонд и материално-техническа база, като предварително благодари за жеста им, но запазва изцяло правото си на подбор и оценка.

Дарителите трябва да отправят предложенията си в писмен вид, с предварително направен опис, или да се свържат с библиотекаря на  телефон 0898 796 032.

За повече информация:

Вътрешни правила

Регистър на дарителите