Мраморското читалище има изградени традиции в народното танцовото изкуство, които се стреми да го съхрани и предаде на подрастващото поколение. След дълго прекъсване през 2001 г. се създават два танцови състава – младежки и детски. Техен ръководител е Евелина Тотева.  Те изучават най-известните и разпространени български хора. Едновременно с това се подготвят и танци, които се представят на различните празници на читалището.

През 2004 г. съставът се разделя на две като малките танцьори се ръководят от Христо Станков. Те също успяват да подготвят свой репертоар и да се изявяват на сцена.

През 2005г младежкия танцов състав участва в конкурс – надиграване „Кръшна ръченица” в гр. София, където спечели първо място в раздела за камерни състави. Тази награда им дава кураж и те в следващите години се явяват на няколко конкурса, а именно:

  • Пети национален събор на народното творчество гр.Априлци;
  • Шести фестивал за автентичен събор с. Дорково;
  • Международен фестивал в гр. Драгоман и др.

Настоящият детски танцов състав е наследник и продължител на уникалните фолклорни традиции, средище за съхраняване и популяризиране на огромното танцово съкровище в нашия край. Той е разделен на две групи и включва деца от 5 до 13 години. Освен български народни танци от шопския регион, репертоарът включва също танци и от всички останали етнографски области на България.

От 2010г. художествен ръководител е Йордан Стоянов – магистър, хореограф и педагог по български танцов фолклор.

 В разнообразната читалищна дейност достойно място имат всички танцови състави, носители на много отличия и грамоти.