Библиотеката при НЧ „Св. Иван Рилски-1922”” изпълнява функцията на обществен информационен център, обслужващ потребители от с. Мрамор и околните села /Житен, Голяновци, Доброславци, Балша/. Библиотечният фонд се състои от 15 270 регистрационни книги и некнижни документи.

Библиотеката работи със специализиран приложен софтуер „Автоматизирана библиотека“ (АБ), разработен от Фирма „PC-TM“ ООД, София. Програмата АБ предоставя възможност за електронна обработка на всички видове библиотечни документи, каталогизация, дигитализация, извеждане на всички видове справки и статистики, първична документация. Библиотеката не поддържа интернет каталог, който да предоставя информация за съдържанието на библиотечния фонд.

Каталогизирани са повече от половината заглавия на книги от фонда на библиотеката, от които са съставени списъци, подредени систематично в отделни файлове. Предоставяме ви тези списъци с възможност да използвате електронна онлайн услуга Е-заявка

Услугата дава възможност да се поръчат от сайта на читалището в раздел „Библиотека    Е-заявка”   чрез електронен формуляр библиотечни документи, които да бъдат предварително подготвени за получаване след направена Заявка от читател на библиотеката. Подадената заявка се изпълнява в рамките на един работен ден. Читателят получава конкретен отговор на посочения електронен адрес за условията и начина как може да се ползва търсеното заглавие в срок до 3 дни. Заявените материали могат да бъдат получени и в удобно за читателя време в рамките на работния ден.

Услугата се предоставя на читатели с активна регистрация.

За да заявите или подновите читателската си регистрация, трябва да дойдете лично, на място в библиотеката.

За да се запознаете с реда за ползване на библиотеката, прочетете  Правилата за обслужване на читателите.

 

СПИСЪК НА КНИГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖНИЯ СОФТУЕР  “АВТОМАТИЗИРАНА БИБЛИОТЕКА”

ОБЩ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ ФИЛОСОФИЯ

ОТДЕЛ РЕЛИГИЯ

ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ОТДЕЛ ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ОТДЕЛ ПРИЛОЖНИ НАУКИ

ОТДЕЛ ИЗКУСТВО-СПОРТ

ОТДЕЛ ЕЗИКОЗНАНИЕ

СВЕТОВНА ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЙСКА И АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ОТДЕЛ ИСТОРИЯ

СПРАВОЧЕН ФОНД