Клубът “Приятели на книгата” е доброволна детска неформална група, създадена по инициатива на библиотеката при НЧ „СВ. Иван Рилски – 1922” и подпомагана от нея.
Негова основна цел е чрез разнообразни мероприятия да насърчава и стимулира четенето, творческите възможности на децата и да създава интерес към изучаването на историята и съвременността на родния край.
Членовете на клуба могат да опознаят огромните възможности на библиотеките и Интернет. Имат възможност за обучение, образование и намиране на информация, за изява на творческите им заложби и за пълноценно прекарване на свободното време.
Всяко дете на възраст от 7 до 14 години може за заяви желание за членство в клуба и да се включи в предложените от библиотеката мероприятия.

Членовете на клуба:

  • Помагат в работата на библиотекаря.
    Винаги намират повод да обсъдят прочетените книги с други деца.
  • Препоръчват интересни четива на връстниците си.
    Засилват интереса към библиотеката – основно място за четене и информация.
  • Съумяват да внушат на другите да бъдат грижливи към книгите.
  • С предимство участват в библиотечни инициативи и дейности и сами инициират прояви за популяризиране на знанието и творчеството.
  • Членовете на клуба имат право да получават награди за добрата си работа в библиотеката и нейните културни програми.
  • За своята активна дейност имат право да получат безплатна читателска карта за следващата година, с право на безплатно ползване на услугите в библиотечно-информационния център.

Девизът на Клуба е „ Всичко трудно в учението ще стане леко, щом бъдеш приятел с добрата книга”.