Настоятелство на Читалище  “Св. Иван Рилски-1922” – с. Мрамор

        Валентин Симеонов Борисов – председател

        Диляна Крумова Кръстанова – секретар

        Елена  Бранимирова   Георгиева – член

        Стефка Цветанова Събчева – член

        Стефан Славчев Найденов – член

 

Проверителна комисия: 

      Анета Александрова Асова – председател

      Евелина Тодорова Александрова – член

      Лиляна Димитрова Спасова – член