Настоятелство на Читалище  “Св. Иван Рилски-1922” – с. Мрамор

        Валентин Борисов – председател

        Диляна Кръстанова – секретар

        Надежда Коцова – член

        Деля Николова – член

        Стефан Найденов – член

              Проверителна комисия: 

  1. Калина Маринова – председател
  2. Елена Георгиева
  3. Лиляна Спасова