• 2019г.
  • 2018г.
  • 2013г.
  • 2013г.

Проект към Столична програма Култура – финансиран с 3388лв. за създаване и представяне на детски танцов спектакъл“С грация,финес и красота през Европа“ – събитие в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019г.


  • 2011г.

Проект по програма „Глоб@лни библиотеки“ – на читалището са предоставени 5 компютърни конфигурации,принтер,проектор и екран за създаване на информационен център в библиотеката.


  • 2011г.

Проект за допълваща субсидия от Министерство на културата- финансиран с 1000лв. за допълване на библиотечния фонд с книги.


  • 2010г.

Проект за допълваща субсидия от Министерство на културата –финансиран с 2000лв. за художествено творческа дейност.


  • 2009г.

Проект за допълваща субсидия в Министерство на културата – финансиран с 7000лв.за закупуване на озвучителна и компютърна техника.


  • 2008г.

Проект към Министерство на околната среда и водите във връзка с националната кампания „За чиста околна среда“за озеленяване и почистване на прилежащата към читалището територия- финансиран с 3000лв. и осъществен през 2009г. 


  • 2006г.

Проект към Министерство на културата  за попълване на фонда на читалищната библиотека с нова  литература и стартиране на автоматизацията на библиотеката на стойност 1 500 лв.

С отпуснатите средства бяха закупени 70 книги и Библиотечен програмен продукт „Автоматизирана Библиотека“ с модул за обработка на библиотечния фонд.