VІІ фолклорни празници на народното творчество „Да съхраним българското” гр. Септември

Фолклорните празници са наследници на общинските прегледи на художествената самодейност. Първият преглед в Септември се провежда през 2006 г. на общинско ниво. След тригодишно прекъсване традицията е възстановена и празниците се превръщат в национални. Ето защо престижните награди на VIІ