ХХХІІ фолклорен фестивал „На госте у Яна” – 24.05.2015г.

Самодейците от фолклорните певчески и танцови състави на читалище „Св.Иван Рилски-1922” отбелязаха „Денят на славянската писменост и култура” с участието си във фолклорния фестивал ,който се проведе на 24 май в с.Яна район „Кремиковци” на Столична община.Китното селце посрещна самодейци