“Бабинден” – Ден на родилната помощ

“Бабинден” – Ден на родилната помощ

На 21 януари се празнува Денят на родилната помощ, известен още като Бабинден. За поредна година Читалище “Св. Иван Рилски-1922” спази традицията и изказа благодарност към хората, в чийто ръце се ражда нов живот – лекари-гинеколози и акушери. Обредността през