Лазаруване в Мрамор

Лазаруване в Мрамор

По стар български обичай на Лазаровден лазарките от читалище „Св. Иван Рилски-1922” обиколиха домовете на село Мрамор, благославяйки за здраве и берекет. Лицата им грееха, а главите им бяха украсени с лазарски косичници, изработени и закупени с финансовата подкрепа на