УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛ ПРОЕКТ, ОСЪЩЕСТВЕН С ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ НА НФК

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛ ПРОЕКТ, ОСЪЩЕСТВЕН С ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ НА НФК

Проектът “Възстановяване и развитие на фолклорните дейности за деца и младежи в Народно читалище „Св.Иван Рилски-1922”, който читалището в с.Мрамор осъществи в периода от месец септември 2022г. до месец ноември 2023г. беше финансиран от Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund,