Летописна книга

Летописна книга (1973 – 1995). Мрамор, НЧ „Спиро Апостолов” /НЧ„Св. Иван Рилски”. 131 с. Летописци – Руска Дросева, Диляна Кръстанова, Добринка Лозанова

Дневник на Еманоил Лозанов

Лозанов, Еманоил. Дневник за дейността на секретар бирника на община Мрамор за времето от 1915 до 1923г. . – София:[ръкопис], 98 с.