Клуб /състав школа Час Ръководител
Понеделник Клуб „Приятели на книгата“ 14:30 – 16:00 Василка Христова
Вторник Детски фолклорни певчески групи „Лазарица” 17.00 – 19.30 Виолета Петкова
Детски танцов състав І и ІІ възрастови група 17.30 – 18.45 Йордан Стоянов
Женска фолклорна група”Шопска плетеница” 17.30 – 18.30 Стефка Събчева
Танцов клуб „Зора” /Напреднала група/ 18.45 – 19.45 Йордан Стоянов
Сряда Курс по рисуване и приложни изкуства „Талантливко” 18.00 – 19.30 Христина Кръстанова
Танцов клуб „Зора” /Продължаваща и начинаеща група/ 18.45 – 19.45 Йордан Стоянов
Четвъртък Детски танцов състав І и ІІ възрастова група 17.30 – 18.30 Йордан Стоянов
Танцов клуб „Зора” /Напреднала група/ 18.45 – 19.45 Йордан Стоянов
Събота Школа за модерен балет възрастова група от 3 до 7 години 10.00 – 11.00 Теодора Байчева
Хип-хоп танци за начинаеща група 11.00 – 12.00 Юли Найденов
Хип-хоп танци за напреднала група 12.00 – 13.30 Юли Найденов
Балет – екзерсис 13.30 – 15.00 Теодора Байчева
Школа за модерен балет – репертоар напреднала група 15.00 – 16.00 Теодора Байчева
Школа за модерен балет – репертоар начинаеща група над 7 години 16.00 – 17.00 Теодора Байчева
Неделя Школа за модерен балет възрастова група от 3 до 7 години 10.00 – 12.00 Теодора Байчева

 Школата по английски език е в процес на организация