Школата включва ученици от начален и среден курс на обучение.Децата са разделени по възрастови групи.Занятията се провеждат един път седмично по два учебни часа от Светлана Антонова квалифициран преподавател, отличен професионалист и педагог.
Школата провежда занятия от месец октомври до месец май през всяка учебна година, по график съобразен, със свободното време на децата включени в курса.
Преди започване на занятията се свиква родителска среща, на която родителите имат възможност да се запознаят с преподавателката г-жа Антонова, с процеса на обучение и учебните помагала необходими за обучението.