Настоятелство на Читалище  “Св. Иван Рилски-1922” – с. Мрамор

        Валентин Борисов – председател

        Диляна Кръстанова – секретар

        Надежда Коцова – член

        Деля Николова – член

        Стефан Найденов – член

 

Проверителна комисия: 

      Анета Асова – председател

      Елена Георгиева

      Лиляна Спасова