Правилата за ползване на библиотеката не са много и не са трудни. Трябва просто да се спазват. Ето въпросите, които често ни задавате относно реда в библиотеката:

  1. Кой може да стане читател на библиотеката?  – всеки, който има желание и обича да чете. Записването става, чрез издаване на читателска карта и заплащане на потребителска такса за календарната година на стойност 2,00 лева. За деца до училищна възраст, както и за колективни посещения, такса няма.
  2. Как ще докажем, че сме вече читатели на библиотеката? – чрез читателската карта, която е лична и се ползва само от този, на когото е издадена.
  3. Колко книги наведнъж могат да се вземат за вкъщи?– най-много 3 книги.
  4. А  колко време могат да се четат тези книги?– дали ще бъдат 3 или 1, заетите книги трябва да се върнат най-много след 20 дни.
  5. Как да постъпим, ако по някаква причина не сме успели да прочетем книгите в определения срок? – тогава той може да бъде удължен, но само със знанието и разрешението на библиотекаря.
  6. Всичко ли, което предлага библиотеката може да заемем за вкъщи?– книгите, вестниците и списанията от читалнята не се вземат за вкъщи, а се ползват само на място.
  7. Защо някои книги не изглеждат добре – замърсени, надраскани ?– това е така, защото книгите тук се ползват от много деца и някои от тях не са спазили едно от най-важните правила – да пазят книгите чисти, да не драскат по тях, да не подчертават, изрязват, или прегъват страниците. Запомнете това правило и никога не го нарушавайте!
  8. Мога ли да дам книгата от библиотеката на моята приятелка да я прочете? –  за книгите от библиотеката носи отговорност този, който ги е взел и на когото са записани. Затова, не преотстъпвайте вече заетите от Вас книги на друго дете. Нека то да дойде да си вземе от библиотеката.
  9. Как да постъпим, ако сме загубили книга от библиотеката? – деца, скъсали или изгубили книги трябва да съобщят това на библиотекаря и да закупят същата или сходна по съдържание и стойност книга. Силно се надяваме, че това няма да се случва при вас.