Заемане на библиотечни документи за дома:

 • Книги  – 20 дни;
 • CD и DVD – само в ОИЦ.

Този срок може да бъде продължен по искане на читателя само ако заетите от него документи не се търсят от друг читател.


Изготвяне на писмени библиографски справки с обем

 • до 20 библиографски описания;
 • до 40 библиографски описания;
 • над 40 библиографски описания – по договаряне;

Писмените библиографски справки се изработват до 5 работни дни.
Ползването на готова писмена библиографска справка става срещу заплащане на 50% от първоначалната цена.


Осигуряване на писмени справки, изработени в други библиотеки:

 • цената се определя от библиотеката изпълнител;
 • за посредничество се начислява 30% от цената и пощенските разходи;

Ползване на библиотечни документи по Междубиблиотечно заемане

Читателят заплаща стойността на бланките, пощенските разходи и копирните услуги (по условията на изпращащата библиотека).


Услуги, предоставяни в Обществен информационен център

Компютърната техника в ОИЦ се ползва безплатно. Единственото условие е да сте читател на библиотеката и да имате актуална регистрация на вашата читателска карта.

 1. Интернет достъп 
  • за читатели на библиотеката (с платена читателска карта) до 2 ч. на ден – безплатен;за еднократни потребители – 1.50 лв.
 2. Разпечатване на лазерен черно-бял принтер А4:
  • на текст – 0.10 лв./стр.на текст с илюстрация – 0.20 лв./стр.на илюстрация – 0.20 лв./стр.
 3. Набор на текст от библиотекаря:
  • текст на български език 0.72 лв./стр.текст на руски език и латиница 0.96 лв./стр.текст с формули и таблици 1.44 лв./стр.
 4. Запис на информация върху DVD или CD
  • с носител от читателя – безплатно /записът се прави само от библиотекаря/
 5. Сканиране на документ А4:
  • на текст до 10 страници 0.50 лв./стр. + записна текст над 10 страници (до 1/3 от източника) – 0.30 лв./стр. + записна текст с илюстрация – 0.60 лв./стр. + запис
 6. Копиране на документи от фонда на библиотеката Формат А4:
  • едностранно- 0.10 лв.двустранно – 0.15 лв.копиране на текст с илюстрация, снимка… – 0.20 лв./стр.

Цените са с включен ДДС.


Услуги за хора с увреждания

Осигуряване на достъп до информация за (на място и дистанционно):

 • Търсене и намиране на работа за хора с увреждания – програми в тази насока;
 • Материали по определена тема;
 • Справки;
 • Обучения;
 • Електронни книги за хора със зрителни нарушения или други множествени увреждания;

Съдействие при:

 • Набор на текст, оформяне на материали, попълване на документи;
 • Сканиране;
 • Консултации по дадени казуси, ползване на интернет;
 • Връзка с организации, занимаващи се в сферата на увреждания;

Библиотеката се обслужва от Василка Христова