История

Идеята за основаване на читалище в Мрамор изниква в началото на 20-те години на ХХ век, когато, селото е във възходящо икономическо и просветно развитие. Тази идея намира почва сред селската интелигенция групирана около народния учител Коста Спасов, Иван Захаринов, свещеник Кирил Матеев, Владо Спасов, Толе Спасов, Никола Михов и други. 

Виж повече

Настоятелство

в процес на редакция

Устав

в процес на редакция

Годишни отчети

в процес на редакция

Документи

в процес на редакция