Представяне на проект “Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката”

Представяне на проект “Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката”

На 24 април 2018г. в библиотеката при НЧ „Св. Иван Рилски-1922“ бе представен пред нейните ползватели проектът „Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката“, който ще се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс