Фестивал “Брестовица-грозде и вино”

Фестивал “Брестовица-грозде и вино”

На 7 и 8 октомври 2022 г. в пловдивското село Брестовица се проведе фолклорния фестивал “Брестовица-грозде и вино”, който има за цел да популяризира местния поминък – лозарство и винопроизводство, както и да съхрани българските народни традиции и обичаи. Фестивалът